Referenciák

 • Meglévő hardverek és szoftverek működésével és üzemeltetésével kapcsolatos tanácsadás.
 • A DÉL-ALFÖLD TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
  „Kincses Bácska öröksége” – Felső-bácskai Kulturális, Művészeti és Közösségi Központ témájú projekt „Házszabályzat kidolgozása”.
 • Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert pályázathoz (HUSRB/1002/122/195-SAFE) kapcsolódó rendezvényszervezési és nyilvánossági eljárások lefolytatása.
 • TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0013 projekt Kommunikációs teendőinek ellátása”.
 • TÁMOP-6.2.2.-A-11/1-2012-002 projekt tájékoztatás és nyilvánosság teendőinek ellátása.
 • TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001 kódszámú „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében szakértői feladatok ellátása.
 • SMART CITY: Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban” című TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Nyári Egyetem” rendezvény lebonyolítása.
 • Javaslatcsomag kidolgozását a minősítési eljárásokat támogató informatikai felület elkészítéséhez, fogalom meghatározások kidolgozása a TAMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz köznevelési rendszerben megjelenő jó gyakorlatok, a kiemelkedően innovatív nevelési-oktatási intézmények és a szakmai szolgáltatók minősítése” című projekthez kapcsolódóan.
 • TÁMOP 3.1.10 projekt kapcsán vezető szakértői feladatok ellátása.
 •  TÁMOP 3.1.4 C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem, rendezvényszervezési feladatok ellátása.

 • SZIE-GYAK ”Szakmai Innovatív Együttműködés a GYAKorlatorientált képzésért” című TÁMOP-4.1.1/F-14/1/KONV-2015-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzők-képzése és pályaorientációs osztályfőnöki órák, valamint közösségi foglalkozások, vetélkedők szervezése és lebonyolítása.

 • TOP 2.2.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja projektben Pályázati tanácsadás, Költség – haszon elemzés

 • TOP 3.2.2-15 Megújuló energia kialakítása projektben Pályázati tanácsadás; költség – haszon  elemzés

 • TOP 3.2.1-15-BS1-2016 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektben

  Pályázati tanácsadás, Projektterv készítése

 •  A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében képzések szervezése és tervezése