Gyakornoki Program

Az EPKINET Kft. a GINOP-5.2.4-16-2016-01345 jelű „Az Epkinet Kft. gyakornoki
programja” című támogatási kérelmét az Irányító Hatóság elfogadta.
A gyakornoki programunk 1 fő gyakornok foglalkoztatásával valósult meg.
Fontosnak tartjuk a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítését, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának  megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.
A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
A GINOP-5.2.4-16-2016-01345 azonosító számú projektben 3 066 378 Ft Európai Uniós támogatást nyert el a Kft.